18 Sty

SPOTKANIE NOWOROCZNE W ROŻENTALU KOŁO PELPLINA

W Rożentalu koło Pelplina odbyło się noworoczne spotkanie działaczy i sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Organizatorami byli Zarząd Wojewódzki i Zarząd Powiatowy PSL w Tczewie.

Wśród licznie uczestniczących działaczy z województwa i powiatu znaleźli się także Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL i Wicemarszałek Województwa Krzysztof Trawicki, Prezes Zarządu Powiatowego PSL Andrzej Flisik, Radni Sejmiku Wojewódzkiego Maria Pawłowska i Józef Sarnowski, Starosta Słupski Zdzisław Kołodziejski, Starosta Sztumski Wojciech Cymerys, Wicestarosta Malborski Waldemar Lamkowski. Wśród liczni przybyłych samorządowców przybyli również Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski wraz z zastępcą Zbigniewem Zgodą, Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki, Burmistrz Pelplina Patryk Demski wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Mirosławem Chyłą, Burmistrz Gniewu Maria Taraszkiewicz-Gurzyńska Wójta Subków Mirosław Murzydło, Wójt Morzeszczyna Piotr Laniecki oraz Wójt Gminy Tczewa Roman Rezmerowski. Biskupa Pelplińskiego reprezentował prałat honorowy J. Św., kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej Marian Szczepiński. Spotkanie prowadził Prezes ZP Andrzej Flisik.

Krzysztof Trawicki wręczą legitymację nowo przyjętej działaczce PSL.