05 Mar

OBRADOWAŁ ZARZĄD WOJEWÓDZKI PSL

Obradował Zarząd Wojewódzki PSL Województwa Pomorskiego. Podczas posiedzenia, które otworzył i prowadził Prezes Zarządu Krzysztof Trawicki omówiono między innymi zmiany w ordynacji wyborczej na nadchodzące wybory samorządowej, które w szczegółach przedstawił Krzysztof Bujanowicz.

Dużo pytań a jeszcze więcej niewiadomych dotyczyło szczegółów pracy komisarzy wyborczych, zgłaszania kandydatów do terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych. Podczas wystąpienia poruszono także zmiany w ustawie o samorządzie terytorialnym.

Dyskutowano także nad wiekiem emerytalnym rolników. Podawano konkretne przykłady osób, które ubezpieczone były w KRUS i ZUS. Rolnik, który przepracował 23 lata we własnym gospodarstwie rolnym, a wcześniej pracował w innym zawodzie jako ubezpieczony w ZUS otrzyma tylko głodowe świadczenie z ZUS-u, gdyż emerytury rolnicze mogą być naliczane po przepracowanych 25 latach. Zarząd zdecydował o skierowaniu odpowiedniego wniosku do Klubu Parlamentarnego PSL-UED z prośbą o przedłożenie go pod obrady Sejmu.