07 Cze

„EMERYTURA BEZ PODATKU W POWIECIE MALBORSKIM” – AKCJA ZBIERANIA PODPISÓW

TRWA akcja zbierania podpisów pod projektem ustawy Emerytura Bez Podatku.

Projekt „Emerytura bez podatku” zakłada, że emeryci i renciści po wejściu w życie ustawy otrzymaliby „na rękę” świadczenia w wysokości kwoty brutto, czyli bez pomniejszania ich o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dzięki takiemu zabiegowi emeryci i renciści zyskaliby ok 20 proc. wartości świadczenia.

Projekt kompleksowo określa zasady zwolnienia od podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej. Proponowane regulacje (ich skuteczność) wymagają także zmiany (dostosowania) przepisów innych ustaw, tj. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Modyfikacji podlega też ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W wyniku proponowanej zmiany (zwolnienia od podatku) zmniejszą się wpływy do budżetów gmin (powiatów, województw) z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Proponuje się pokrycie różnicy we wpływach z budżetu państwa, co w sposób należyty zabezpieczy ich finanse.

Również w powiecie malborskim są zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy. „Chcemy zebrać kilkaset tysięcy podpisów” – komentuje kolega Bartosz Nowak koordynator akcji w województwie pomorskim.