30 Mar

Krajowa Konwencja Wyborcza PSL do Parlamentu Europejskiego

Podczas Krajowej Konwencji Wyborczej PSL do Parlamentu Europejskiego która odbyła się w Warszawie zostali zaprezentowani kandydaci z poszczególnych regionów. W okręgu wyborczym nr 1 obejmującym Województwo Pomorskie kandydatem Stronnictwa na liście Koalicji Europejskiej będzie Prezes Zarządu Wojewódzkiego Krzysztof Trawicki.