Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL

 

Krzysztof Trawicki

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego. Jest absolwentem Wydziału Weterynaryjnego obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Swoją aktywność publiczną związał w sposób szczególny z samorządem. Pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Gminy Zblewo, 3-krotnie Wójta Gminy Zblewo oraz Członka Zarządu Powiatu Starogardzkiego a także zasiadał w Sejmiku Samorządowym Województwa Gdańskiego. Był także Posłem na Sejm RP II Kadencji. Społecznie pełni również funkcje Prezesa Zarządu Gminnego w Zblewie oraz Wiceprezesem Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Starogardzie Gdańskim.