Prezydium

 1. Krzysztof Trawicki – Prezes Zarządu Wojewódzkiego
 2. Marek Kostecki – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego
 3. Paweł Lisowski – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego
 4. prof. Wojciech Przybylski – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego
 5. Krzysztof Pałkowski – sekretarz
 6. Lucyna Herold-Wąs – skarbnik
 7. Wojciech Cymerys – członek
 8. Bogdan Dombrowski – członek
 9. Andrzej Flisik – członek
 10. Waldemar Lamkowski – członek
 11. Dorian Masłowski – członek
 12. Roman Pawłowski – członek
 13. Józef Sarnowski – członek
 14. Jerzy Schwarz – członek
 15. Radosław Szatkowski – członek
 16. Leszek Wąsikowski – członek